میل موجگیر 405

کارکرد اصلی میل موجگیر 405 کاهش دمپ ضربات وارد شده از جاده به چرخ ها و به مجموعه رام خودرو می باشد و این  قطعه از نظر اهمیت در رده قطعات ایمنی باشد.

این قطعه با توجه به فرآیند جوشکاری مقاومتی در مقابل نیروهای کششی و فشاری و نیز پیچشی مقاومت دارد و شرایط تست شده از نظر نیروی های کششی و پیچشی در این شرکت حداقل به میزان دو برابر الزامات PSA مشخص و کنترل می گردد. ابعاد این قطعه نیز بسیار مهم بوده و در صوت مغایرت در ابعاد، علاوه بر مشکلات مونتاژی بعلت پیش بار تحمیلی ، مجموعه قطعه در مدت بسیار محدود عملکرد مطلوب را از دست داده و به سایر قطعات جلوبندی و تعلیق نیز آسیب می رساند. و همچنین در دمونتاژ این قطعه از قسمت آلنی می بایستی استفاده گردد و حتما گشتاور این قطعه نیز مطابق با استاندارد 70-80 N.m می باشد که می بایستی باید رعایت گردد. 

 

 

 

 

 

دستگاه ها و ابزارآلات کنترل کیفیت بوش لبه دار 405 در حین تولید و پس از تولید به شرح زیر میباشد:

 1. دستگاه تست دوام دو جهته
 2. تست پیچش
 3. سختی استاتیکی
 4. تست گشتاورپیچشی
 5. تست استهلاک
 6. تانژانت فی در جهت شعاعی
 7. آزمون رئومتری
 8. آزمون سختی لاستیک
 9. تست کشش و ازدیاد طول
 10. تست aging
 11. آزمون استحکام پارگی

  مشتریان گرامی با خرید قطعات اصلی گروه صنعتی کارن ایمنی خودرو خود را تضمین نمایید.