نئوپرن:

تعریف نئوپرن : 
نیروهای مکانیکی شامل بارهای افقی، عمودی و چرخش حول محورهای مختلف (گشتاور) و همچنین تغییر شکل همزمان وارده بر یک سازه در ترکیب با تنش های ناشی از انقباض و انبساط مصالح به کار رفته در سازه، درجه حرارت، خزش و حرکات پیچیده در ساختار سازه می شود که به منظور جلوگیری و کنترل این حرکات به گونه ای که منجر به تغییر شکل و تنش های ناخواسته نشوند از این گونه بالشتک های الاستمری استفاده می گردد. 

مزایای نئوپرن : 
- نقش لرزه گیر و ضربه گیر در سازه جهت دفع ارتعاشات و ضربات احتمالی وارده بر آن 
- تحمل و نگهداری بارهای افقی و عمودی 
- (شامل نیروهای عمودی وارده بین 100KN تا 1200KN) 
- قابلیت انعطاف در یک زمان در دو جهت مختلف 
- پراکنده نمودن و عبور فشارهای وارده بر سازه 
- تحمل همزمان تاب در سه محور مختلف 
- چرخش حول محورهای مختلف و تغییر شکل همزمان 
- افزایش قابل توجه عمر سازه و کاهش هزینه های تعمیر و ساخت مجدد سازه 
- اقتصادی و در دسترس بودن 

کاربرد نئوپرن: 
- انواع پل ها و ساختمان ها 
- انواع سازه های بتنی و فولادی 
- ورزشگاه ها و سالن های ورزشی 
- زیر پایه های تحتانی ماشین آلات دینامیکی از قبیل انواع ماشین های فوق سنگین و پرس ها ، الکتروپمپ ها ، ژنراتورها و ... تانکرها و سیلو ها 
- موزه ها ، سالن های نمایشگاهی ، کتابخانه ها و ... 

انواع بالشتک الاستومری (نئوپرن) که در این شرکت تولید می گردد :

 1. بالشتک الاستومری تقویت شده لایه ای (نئوپرن مسلح) (Laminated Reinforced Elastomeric Bearing)
 2. بالشتک الاستومری تقویت نشده (نئوپرن غیر مسلح) (Non - Reinforced Elastomeric Bearing)
 3. بالشتک ساختارهای مهار کننده (Restraining Structural Bearing)
 4. جداگرهای لرزه ای (تجهیزات ضد زلزله) (Seismic Isolators / Seismic Products)
 5. بالشتک محفظه ای (Pot Bearing)
 6. بالشتک لغزشی (PTFE Sliding Bearing)


استاندارد نئوپرن : 
گروه صنعتی کارن قادر به طراحی، تولید و ساخت هرگونه نئوپرن تحت استانداردهای بین المللی و مرجع ذیل می باشد:

- EN 1337 
- DIN 4141 
- ASTM D4014
- BS 5400 
- AASHTO M251 
- ISO 6446نئوپرن:

تعریف نئوپرن : 
نیروهای مکانیکی شامل بارهای افقی، عمودی و چرخش حول محورهای مختلف (گشتاور) و همچنین تغییر شکل همزمان وارده بر یک سازه در ترکیب با تنش های ناشی از انقباض و انبساط مصالح به کار رفته در سازه، درجه حرارت، خزش و حرکات پیچیده در ساختار سازه می شود که به منظور جلوگیری و کنترل این حرکات به گونه ای که منجر به تغییر شکل و تنش های ناخواسته نشوند از این گونه بالشتک های الاستومری استفاده می گردد. 

مزایای نئوپرن : 
- نقش لرزه گیر و ضربه گیر در سازه جهت دفع ارتعاشات و ضربات احتمالی وارده بر آن 
- تحمل و نگهداری بارهای افقی و عمودی 
- (شامل نیروهای عمودی وارده بین 100KN تا 1200KN) 
- قابلیت انعطاف در یک زمان در دو جهت مختلف 
- پراکنده نمودن و عبور فشارهای وارده بر سازه 
- تحمل همزمان تاب در سه محور مختلف 
- چرخش حول محورهای مختلف و تغییر شکل همزمان 
- افزایش قابل توجه عمر سازه و کاهش هزینه های تعمیر و ساخت مجدد سازه 
- اقتصادی و در دسترس بودن 

کاربرد نئوپرن: 
- انواع پل ها و ساختمان ها 
- انواع سازه های بتنی و فولادی 
- ورزشگاه ها و سالن های ورزشی 
- زیر پایه های تحتانی ماشین آلات دینامیکی از قبیل انواع ماشین های فوق سنگین و پرس ها ، الکتروپمپ ها ، ژنراتورها و ... تانکرها و سیلو ها 
- موزه ها ، سالن های نمایشگاهی ، کتابخانه ها و ... 

انواع بالشتک الاستمری (نئوپرن) که در این شرکت تولید می گردد :

 1. بالشتک الاستومری تقویت شده لایه ای (نئوپرن مسلح) (Laminated Reinforced Elastomeric Bearing)
 2. بالشتک الاستومری تقویت نشده (نئوپرن غیر مسلح) (Non - Reinforced Elastomeric Bearing)
 3. بالشتک ساختارهای مهار کننده (Restraining Structural Bearing)
 4. جداگرهای لرزه ای (تجهیزات ضد زلزله) (Seismic Isolators / Seismic Products)
 5. بالشتک محفظه ای (Pot Bearing)
 6. بالشتک لغزشی (PTFE Sliding Bearing)


استاندارد نئوپرن : 
گروه صنعتی کارن قادر به طراحی، تولید و ساخت هرگونه نئوپرن تحت استانداردهای بین المللی و مرجع ذیل می باشد:

- EN 1337 
- DIN 4141 
- ASTM D4014
- BS 5400 
- AASHTO M251 
- ISO 6446