گروه صنعتی کارن با توجه به تجهیزات و نیروی متخصص اقدام به طراحی و ساخت انواع گردگیر های صنعتی نموده است. این گروه باتوجه به کاربرد گردگیر پایه پلیمری گردگیر انتخاب نموده و سپس اقدام به ساخت نمونه اولیه می نماید و پس از تایید، اقدام به تولید انبوه می نماید.