گروه صنعتی کارن با توجه به نیاز صنایع مختلف به دیافراگم لاستیکی اقدام به تولید انواع دیافراگم نموده است:

 

یافراگم لاستیکی منجید دار
دیافراگم لاستیکی ضد روغن
دیافراگم  با پوش PTFE
دیافراگم ضد اسید

تولید دیافراگم های لاستیکی  با توجه کاربرد دیافراگم یا استفاده از بهترین مواد NBR،EPDM،SILICON،PTFE و ... تولید میگردد.